Aktuálne dianie

Obec Krasňany zakúpila jedno balenie vitamínu C do každej domácnosti, v ktorej býva dôchodca vo veku 60+. Nie je potrebné sa nikde hlásiť, telefonovať, emailovať ani nikde chodiť. Distribúcia prebieha osobne po domácnostiach práve v týchto dňoch (od 14.02.2022).

Spoločnosť VV, s.r.o., Poniky uskutoční v našej obci výkup papiera. Predmetom výkupu sú noviny, časopisy a knihy zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke). Kartóny sa nevykupujú.

V piatok 14. januára 2022 o 12:00 hod. sa uskutoční pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén na území Slovenskej republiky, a to dvojminútovým stálym tónom.

Obec Krasňany v zmysle zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zák. č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov ako i vyhláškou č. 55/2001 Z. z. obstaráva návrh Zmien a doplnkov č. 7 územného plánu obce Krasňany.

Z dôvodu poruchy vodovodného potrubia bude dnes od 10:00 hod. do 13:00 hod. uzavretá cesta v lokalite Tavačov Laz. Dodávka pitnej vody nebude prerušená.

Spoločný obecný úrad stavebný v Krasňanoch bude dňa 12.01.2022 otvorený do 15:00 hod.