Aktuálne dianie

Spoločnosť VV, s.r.o., Poniky uskutoční v našej obci výkup papiera. Predmetom výkupu sú noviny, časopisy a knihy zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke). Kartóny sa nevykupujú.

Obec Krasňany
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Základná škola s materskou školou, Krasňany 19 oznamuje voľné pracovné miesto.

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že vo štvrtok 15.07.2021 v čase od 07:30 hod. do 19:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s. vzhľadom k obmedzenej kapacite verejného vodovodu žiada svojich odberateľov v obci Krasňany, aby vodu z verejného vodovodu využívali výhradne na pitné a hygienické účely.

Obecný úrad v Krasňanoch bude dňa 22.06.2021 z technických príčin zatvorený.