Aktuálne dianie

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 27. júna 2019 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Krasňanoch. 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z.  o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov  odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča dňom 22.06.2019 od 06.00 hod..

Základná škola s materskou školou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje  výberové konanie na obsadenie 2 pracovných miest v materskej škole.

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach (ŽP). Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov.

Pozývame vás na Jánske ohne, ktoré sa uskutočnia 29. júna 2019 od 17:00 v amfiteátri. V programe vystúpia: Vlasta Mudríková, Krasňanskí heligonkári, bratia Bielikovci, Krasňanské ženičky či Vršanská muzika.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča od 12.06.2019 od 06.00 hod. do odvolania.