Aktuálne dianie

Podávanie žiadostí do MŠ

Oznamujeme občanom našej obce termíny zberu odpadov: objemný odpad, elektroodpad, nebezpečný odpad.

Zápis detí do prvého ročníka

Základná škola s materskou školou oznamuje, že zápis detí do 1. ročníka sa uskutoční dňa 22. apríla 2020 (streda) od 14:00 do 17:00 hod. v budove základnej školy.

Vážení občania,

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča od 18.03.2020 od 06.00 hod. do odvolania.

Základná škola s materskou školou, Krasňany 19 oznamuje, že na základe opatrenia ministerstva školstva ostanú školy a školské zariadenia zatvorené až do odvolania.