Aktuálne dianie

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiline je prerušená dochádzka Lienkovej triedy (predškoláci) v Materskej škole v Krasňanoch od 29.10.2021 do 05.11.2021 z dôvodu povinnej karantény. Predškoláci nastúpia do MŠ v pondelok 08.11.2021.

Oznamujeme občanom, že z dôvodu opravy odvodňovacieho kanála bude Mládežnícka ulica (Prvá ulica) od 19.10.2021 od 07:00 hod. do 20.10.2021 do 19:00 hod. úplne uzavretá pre vjazd motorových vozidiel.

 

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 21. októbra 2021 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Spoločný obecný úrad stavebný v Krasňanoch bude dňa 20.10.2021 z technických príčin zatvorený.

 ZBER ELEKTROODPADU - 19.10.2021 (utorok)

Odpad sa bude zbierať autom po obci. Firma EKORAY Námestovo odvezie elektroodpad priamo spred domov, preto je potrebné odpad vyložiť pred svoju nehnuteľnosť.

DHZ obce Krasňany Vás srdečne pozývajú na taktické cvičenie hasičských jednotiek, ktoré sa skutoční v sobotu 9.10.2021 od 10:00 hod. v Krasňanoch, lokalita Kút.