Aktuálne dianie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z.  o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča dňom 29.08.2019 od 06.00 hod.

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Krasňany oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 2. septembra 2019 o 9:00 hod. na školskom dvore. Žiaci prvého ročníka si prinesú školské tašky a prezúvky.

Žilinská župa opäť ocení osobnosti kraja. Nominovať ľudí na najvyššie župné ocenenie môže verejnosť, poslanci ŽSK, občianske združenia, umelecké i vedecké inštitúcie. Uzávierka nominácií je 31. augusta 2019.  

Spoločnosť VV, s.r.o., Poniky uskutoční v našej obci výkup papiera. Predmetom výkupu sú noviny, časopisy a knihy zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke). Kartóny sa nevykupujú.

Pozývame vás na oslavy sv. Moniky, ktoré budú dňa 24.8.2019 od 15:00 v športovom areáli Krasňany. V programe bude tombola a ľudová veselica pod holým nebom so skupinou Tempers.

Pošta Varín bude v dňoch od 28.06.2019 do 30.08.2019 z prevádzkových dôvodov otvorená v tomto čase.