Aktuálne dianie

Zrušenie plošných obmedzení prevádzok a hromadných podujatí v praxi znamená, že za ochranu vlastného zdravia a zdravia svojich najbližších musí prevziať zodpovednosť každý jeden z nás.

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v stredu 27. apríla 2022 v čase od 06:30 hod do 19:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 20. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať  31. marca 2022 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že vo štvrtok 21. apríla 2022 v čase od 06:30 hod do 19:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Vážení rodičia, milí budúci prváci,
ZŠ s MŠ Krasňany Vás srdečne pozýva na slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka na školský rok 2022/2023, ktorý sa uskutoční dňa 05.04.2022 od 14:00 hod. do 18:00 hod. v budove Základnej školy v Krasňanoch.

 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča od 22.03.2022 od 06.00 hod. do odvolania.