Aktuálne dianie

V sobotu 11. mája 2019 od 7:00 hod. sa v našej obci uskutoční zber objemného odpadu. Objemný odpad nemusíte nikam nosiť, stačí ho vyložiť pred oplotenia rodinných domov.

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov zvoláva 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 25. apríla 2019 (štvrtok) o 17:00 hod.  v zasadačke Obecného úradu v Krasňanoch.

Pozývame vás na Budatínsky blšák, ktorý bude 18. mája 2019 v areáli Budatínskeho hradu. Na predaj je nutné sa prihlásiť do 23. apríla. Každý predajca dostane paletu.

Na základe Plánu preventívnych kontrol začnú dňom 13.04.2019 kontrolné skupiny DHZ vykonávať preventívne protipožiarne kontroly rodinných domov.

Koncom roka 2018 bol spracovaný dokumentárny film o obci Krasňany. Tento dokument odvysiela aj TV NOE v nasledujúcich dňoch: piatok 26. apríla 2019 o 16:20 hod. a nedeľu 28. apríla 2019 o 6:05 hod.

Zaujímaš sa o prostredie v ktorom žiješ?  Máš nápad ako pomôcť prírode, opraviť zabudnutú kaplnku, lavičku, obnoviť studničku, či zlepšiť povedomie o krajine a jej ochrane?