Aktuálne dianie

V piatok 10. decembra 2021 o 12:00 hod. sa uskutoční pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén na území Slovenskej republiky, a to dvojminútovým stálym tónom.

Milé detičky,

aj tento rok na Vás Mikuláš myslel a každému dieťaťu vo veku od 1 do 10 rokov prinesie balíček plný sladkostí.

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 18. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 02. decembra 2021 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Z prevádzkových dôvodov bude pošta vo Varíne v dňoch 25., 26., 29. a 30. novembra 2021 otvorená:

RÚVZ v Žiline nariadil karanténne opatrenia, obmedzený pohyb a prerušenie prevádzky vo všetkých triedach Materskej školy v Krasňanoch.

V piatok 12. novembra 2021 o 12:00 hod. sa uskutoční pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén na území Slovenskej republiky, a to dvojminútovým stálym tónom.