Aktuálne dianie

Obec Krasňany prijme do pracovného pomeru pracovníka na údržbu budov a areálov.

Úväzok: pracovný pomer na dobu určitú (do 31.12.2022)

Považské múzeum oslavuje tento rok 80. výročie od svojho založenia a pri tejto príležitosti budú pripravovať rôzne podujatia a aktivity. Prvou z nich je jubilejná výstava, na ktorej by radi vystavili zaujímavé predmety zo Žiliny a okolia. Ak máte doma predmety, s ktorými sa spájajú pekné spomienky z minulosti, prineste ich do múzea a požičajte ich na výstavu.

Žiadame obyvateľov obce Krasňany a právnické osoby, ktoré poskytnú ubytovanie pre utečencov z Ukrajiny a 3. krajín, aby túto skutočnosť nahlásili na obecnom úrade a to z dôvodu evidencie počtu ubytovaných v našej obci.

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 19. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 24. februára 2022 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.