Aktuálne dianie

Výbor Urbárskej obce v Krasňanoch oznamuje svojim členom, že výročné zhromaždenie zvolané na 15.03.2020 sa nebude konať. Náhradný termín bude včas oznámený.

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 05. marca 2020 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Krasňanoch.

Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch a kde nie je vybudovaný tak po správnom okraji cesty. Myslíte na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.

Spoločnosť VV, s.r.o., Poniky uskutoční v našej obci výkup papiera. Predmetom výkupu sú noviny, časopisy a knihy zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke). Kartóny sa nevykupujú.

Výkup sa uskutoční v stredu 19. februára 2020