Aktuálne dianie

Oznamujeme občanom, že v zmysle zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady sú všetci daňovníci, ktorým v roku 2021 vznikla daňová povinnosť, povinní do 31.01.2022 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti.

Obecný úrad v Krasňanoch bude od 23.12.2021 do 31.12.2021 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Spoločný obecný úrad stavebný v Krasňanoch bude v dňoch 23.12.2021 - 07.01.2022 zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky.

Pošta Varín bude v dňoch od 13.12.2021 do 17.12.2021 z prevádzkových dôvodov otvorená nasledovne:

V piatok 10. decembra 2021 o 12:00 hod. sa uskutoční pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén na území Slovenskej republiky, a to dvojminútovým stálym tónom.

Milé detičky,

aj tento rok na Vás Mikuláš myslel a každému dieťaťu vo veku od 1 do 10 rokov prinesie balíček plný sladkostí.