Aktuálne dianie

Pošta Varín bude v dňoch od 06.07.2021 do 03.09.2021 z prevádzkových dôvodov otvorená

Miestny spolok SČK v Gbeľanoch pozýva všetkých darcov i prvodarcov na

SPOLOČNÝ ODBER KRVI,

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča od 10.06.2021 od 06.00 hod. do odvolania.

Obec Krasňany
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v utorok 22.06.2021 v čase od 07:30 hod. do 19:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 03. júna 2021 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.