Aktuálne dianie

Na základe oznámenia Odboru krízového riadenia na Okresnom úrade v Žiline Vám oznamujeme, že v piatok 08. októbra 2021 o 12:00 hod. bude vykonané preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva.

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiline bude prerušená prevádzka Materskej školy v Krasňanoch od 05.10.2021 do 11.10.2021 z dôvodu vysokého počtu chorých detí.

Spoločnosť VV, s.r.o., Poniky uskutoční v našej obci výkup papiera. Predmetom výkupu sú noviny, časopisy a knihy zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke). Kartóny sa nevykupujú.

Spoločný obecný úrad stavebný v Krasňanoch bude od 27.09.2021 do 01.10.2021 zatvorený.

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že dňa 20.10.2021 v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že dňa 11.10.2021 v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.