Zrealizované projekty

V lokalite „Na Huboč" a „Na Rudné" boli miestne komunikácie spevnené makadamom a bol položený asfaltový koberec.

V auguste a septembri 2009 bola zrealizovaná rekonštrukcia križovatky a stavebné úpravy existujúcej stavby, rekonštrukcia vozovky MK, rekonštrukcia chodníkov, spevnených plôch a ostatných stavebných úprav.