Spoločenské podujatia

Narodenie dieťaťa je najsilnejším okamihom v živote rodičov, radostnou chvíľou pre celú rodinu a taktiež významná udalosť pre obec. V našej obci sa v piatok 11. júna 2021 uskutočnilo slávnostné uvítanie detí, ktoré sa narodili v roku 2020.

Dňa 30. júna 2020, okrem toho že žiaci ukončili školský rok, sme slávnostne otvorili hvezdárničku, ktorá sa nachádza na budove školy. V rámci projektu s Nadáciou Kia Motors Slovakia bolo vybudované schodisko, ktoré sprístupnilo vstup do hvezdárničky. Cieľom je využitie nielen žiakmi a občanmi našej obce, ale aj okolitých obcí.

Fašiangy každoročne začínajú po Troch kráľoch a trvajú až do polnoci pred Popolcovou stredou. Ich neodmysliteľnou súčasťou sú zábavy a sprievody v maskách. Fašiangový sprievod plný najrôznejších masiek u nás každoročne organizuje DHZ Krasňany. V sobotu ráno sa na hasičskej zbrojnici zišli tí, ktorí sa podujali, že sa preoblečú do fašiangových masiek a statočne absolvujú sprievod ulicami našej obci.

Ani tento rok sme nezabudli na novonarodené detičky. V piatok 31. januára 2020 o 15:00 hod. sme sa zišli v kultúrnom dome, aby sme privítali našich najmenších občanov.
V roku 2019 sa v našej obci narodilo 21 detí. Pozvanie prijalo 13 rodičov.