Aktuálne dianie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča dňom 20.08.2020 od 06:00 hod..

SHMÚ dňa 16. 08. 2020 o 17:10 h vydal meteorologickú výstrahu 2. stupňa – BÚRKY pre okres Žilina na dobu od 17.08.2020 11:00 hod do 19.08.2020 do 00:00 hod.

TES Media, s.r.o. Žilina oznamuje, že počas augusta začnú s výmenou telekomunikačného káblového vedenia. Staré, technicky nevyhovujúce metalické vedenie bude nahradené optickým.

Považské múzeum v Žiline pozýva na večernú zážitkovú prehliadku, ktorá sa bude konať v sobotu 8. augusta 2020 na hrade Strečno.

Čaká vás príbeh najznámejších majiteľov hradu Žofie Bosniakovej a Františka Vešeléniho, ktorí vedú celkom pokojný život, až kým do služby na hrad nezavítajú domýšľavé slúžky. Po ich príchode je zrazu všetko hore nohami...

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča od 29.07.2020 od 06.00 hod. do odvolania.

Polícia SR žiada o pomoc pri pátraní po 33 ročnom Radoslavovi Hoštákovi z obce Varín, ktorý je nezvestný od 16.07.2020  05:30 hod., kedy bolo zistené, že sa nenachádza v mieste bydliska. Ak ste nezvestného od uvedeného termínu videli, informujete o tom Políciu SR. Ďakujeme za pomoc.