Aktuálne dianie

Z prevádzkových dôvodov bude pošta vo Varíne v dňoch 25., 26., 29. a 30. novembra 2021 otvorená:

RÚVZ v Žiline nariadil karanténne opatrenia, obmedzený pohyb a prerušenie prevádzky vo všetkých triedach Materskej školy v Krasňanoch.

V piatok 12. novembra 2021 o 12:00 hod. sa uskutoční pravidelné preskúšanie varovnej siete elektromotorických sirén na území Slovenskej republiky, a to dvojminútovým stálym tónom.

Z prevádzkových dôvodov bude pošta vo Varíne v dňoch 11.,12. a 15. novembra 2021 otvorená:

Alternatívny dodávateľ energií Slovakia Energy na slovenskom trhu končí svoju činnosť. Pre odberateľov, ktorí boli zákazníkmi tejto spoločnosti, je vhodné, aby uzavreli novú zmluvu o dodávke elektriny a plynu s novým dodávateľom. Z tohto dôvodu sa bude u nás v obci nachádzať pracovník Stredoslovenskej energetiky, ktorý bude pomáhať s návratom k dodávateľovi SSE.

Obec Krasňany
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov