Aktuálne dianie

V rámci iniciatívy MŽP SR Čisté Slovensko organizuje Správa Národného parku Malá Fatra so sídlom vo Varíne v spolupráci s obecnými úradmi a základnými školami v obciach Terchová, Belá, Stráža, Krasňany a Varín, COOP Jednotou Slovensko, Nadáciou KIA Slovakia a OZ Rozsutec Terchová

Oznamujeme občanom našej obce termíny zberu odpadov.

Obec Krasňany srdečne pozýva seniorov našej obce na zájazd do Bzenca, ktorý sa uskutoční v sobotu 17.09.2022. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na obecnom úrade osobne alebo na tel. č. 041/5692 381 do 14. septembra 2022.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

Urbárska obec Krasňany zvoláva svojich členov na výročné valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 04.09.2022 o 14:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Skola vola

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Krasňany 19 oznamuje, že prevádzka materskej školy začína 05.09.2022 o 6:45 hod. a pre žiakov školy slávnostné otvorenie nového školského roka 2022/2023 bude 05.09.2022 o 9:00 hod. v areáli základnej školy. Prváci prídu aj so školskými taškami.