Aktuálne dianie

Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách, ale ja vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov.

Oznamujeme občanom, že v dňoch 13. - 15. marca 2021 bude Mládežnícka ulica (Prvá ulica) úplne uzavretá pre vjazd motorových vozidiel.

DOLVAP, s.r.o., prevádzka Varín prijme do prac. pomeru:

Milí naši občania,

vzhľadom na aktuálnu situáciu a prijaté opatrenia sme sa ako obec rozhodli venovať každému rodinnému domu 2 ks respirátorov FFP2, ktoré bude starostka spolu s poslancami našej obce Krasňany distribuovať do Vašich domácnosti v priebehu tohto víkendu, t. j. od 6.3. do 7.3.2021.

Stredoslovenská distribučná, a.s., Žilina oznamuje, že z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy bude prerušená distribúcia elektriny:

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 13. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 04. marca 2021 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.