Demografické údaje

Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2013: 1283

Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2012: 1275

Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2011: 1277