Demografické údaje

Celkový počet obyvateľov obce Krasňany k 31.12.2011: 1277