Demografické údaje

V tabuľke sú uvedené demografické údaje z rokov 2009 až 2018. Uvedené sú podrobné počty i s vekovými kategóriami.