Aktuálne dianie

Roľnícke družstvo Terchová, sídlo Nová Farma Krasňany oznamuje občanom, že od 06.03.2017 zahajuje ambulantný predaj surového kravského mlieka a mliečnych výrobkov zo svojej produkcie: pondelok a štvrtok v čase od 11:25 do 12:00 hod. pri Požiarnej zbrojnici v Krasňanoch.

Pozývame vás ovocinársky kurz "Princípy rezu ovocných drevín" dňa 4. marca 2017 o 9:00 hod. Svoju účasť prosím potvrďte do 2. marca 2017. Kurz bude viest Ján Veselý.

Vážení rodičia, na predprimárne vzdelávanie v materských školách sa prijímajú deti v súlade s § 59 zákona č.245/2008  Z. z. a v súlade § 3 vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 306/2008 Z. z. o materskej škole v znení vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 308/2008  Z. z.

Dobrovoľný hasičský zbor a Obecný úrad Krasňany Vás pozývajú na Fašiangovú zabíjačku.
Kedy: v sobotu 25. februára 2017
Kde: pri požiarnej zbrojnici

Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov zvoláva 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 15.  decembra 2016 (štvrtok) o 17:00 hod.  v zasadačke obecného úradu v Krasňanoch.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. upozorňuje, že vzhľadom k aktuálnemu mrazivému počasiu hrozí nebezpečenstvo zamrznutia vodomerov a potrubí vo vodomerných šachtách a v suterénoch hlavne neobývaných domov.