Aktuálne dianie

Vážení spoluobčania,  obec, v ktorej žijete alebo pôsobíte, patrí do územia pôsobnosti miestnej akčnej skupiny OZ „Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina", ktorá sa snaží podporovať a realizovať projekty a aktivity, ktoré prispievajú k rozvoju nášho regiónu a k zlepšovaniu životných podmienok obyvateľov na vidieku. 

Župa zisťuje záujem o nové cyklotrasy

Obecný úrad Krasňany pozýva seniorov na posedenie dňa 20. októbra 2015 o 16:00 hod. Posedenie bude v spoločenskej miestnosti nad obecným úradom. Pripravený je kultúrny program, občerstvenie a príjemné posedenie.

Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 6. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 18. septembra 2015 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Pozývame vás na svätú omšu, ktorá sa v tomto roku uskutoční v sobotu 12. septembra 2015 o 11:00 hod. pod Suchým na Javorine. Všetci ste srdečne pozvaní.

Obec Krasňany vás srdečne pozýva na Oslavy sv. Moniky v športovom areáli Krasňany. Podujatie bude dňa 23. augusta 2015, kultúrny program začne od 14:00 hod.