Aktuálne dianie

Dňa 03. mája 2013 o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Krasňany uskutoční 17. zasadnutie OZ obce Krasňany.

Dávame do pozornosti návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Krasňany č. 2/2013

Dňa 08.03.2013 o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Krasňany uskutoční 16. zasadnutie OZ obce Krasňany.

Obec Krasňany zverejnila dňa 21.02.2013 na obecnej tabuli návrh Programového rozpočtu na roky 2013 - 2015.

Dávame do pozornosti návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Krasňany č. 1/2013 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia na rok 2013.

Dňa 14.12.2012 o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu uskutoční 15. zasadnutie OZ obce Krasňany.
Program zasadnutia: