Aktuálne dianie

Dňa 28.06.2012 (štvrtok) o 17:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 12. zasadnutie OZ obce Krasňany.
Program zasadnutia:

Dňa 04.05.2012 (piatok) o 17:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 11. zasadnutie OZ obce Krasňany.
Program zasadnutia:

Vo štvrtok 16. februára 2012 sa na Obecnom úrade v Krasňanoch uskutočnila piata zo série regionálnych konferencií o revitalizácii krajiny a integrovanom manažmente povodí.

Dňa 30.03.2012 o 17:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 10. zasadnutie OZ obce Krasňany.

Úrad vlády SR v mesiaci september zverejnil opäť možnosť prihlasovania obcí do realizačného projektu v rámci Programu revitalizácie krajiny pre rok 2011. Uzávierka prihlášok bola v piatok 16.9.2011 o 12:00 hod..