Aktuálne dianie

Dokumenty na stiahnutie:

Dňa 22.11.2013 (piatok ) o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Krasňany uskutoční 20. zasadnutie OZ obce Krasňany.

Obvodný úrad životného prostredia Žilina, odbor ochrany prírody, vybraných zložiek životného prostredia a odvolacích konaní kraja zaslal záverečné stanovisko k procesu posudzovania strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 - 2015", ktoré bolo vypracované v súčinnosti s orgánom na ochranu zdravia.

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., krajská pobočka Žilina oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti (adresát: Rudolf Stanko).
Vyvesené od 25.09.2013 do 10.10.2013

Dňa 20.09.2013 (piatok) o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Krasňany uskutoční mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany.

Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu nízkej frekvencie cestujúcich budú od 1. septembra 2013 zrušené nasledovné autobusové spoje: