Aktuálne dianie

Dňa 30. júna 2014 (pondelok) o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu uskutoční 24. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany.

Pozývame vás na 2. ročník Memoriálu Adama Krajčíka spojený s futbalovým turnajom, ktorý sa uskutoční dňa 28. júna 2014 v sobotu v športovom štadióne TJ FATRAN Krasňany s výkopom o 9:00 hod.

Dňa 16. mája 2014 (piatok) o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu uskutoční 23. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany.

Vzhľadom k tomu, že nie všetci vlastníci pripojili svoju nehnuteľnosť na verejnú kanalizáciu, SEVAK, a.s., Žilina nás požiadali o spoluprácu zverejnením nasledovnej výzvy:

Dňa 21. februára 2014 (piatok) o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu uskutoční 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany.

Informácia o čase a mieste konania voľby prezidenta SR 2014 Obec Krasňany podľa § 14 ods. 1 zákona č. 46/1999 Z.z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní a jeho odvolaní a o doplnení niektorých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že: