Aktuálne dianie

Základná škola s materskou školou v súlade s ustanovením § 6 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov vyhlasuje  výberové konanie na obsadenie 2 pracovných miest v materskej škole.

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o použití spaľovacích zariadení a spotrebe palív v domácnostiach (ŽP). Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov.

Pozývame vás na Jánske ohne, ktoré sa uskutočnia 29. júna 2019 od 17:00 v amfiteátri. V programe vystúpia: Vlasta Mudríková, Krasňanskí heligonkári, bratia Bielikovci, Krasňanské ženičky či Vršanská muzika.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča od 12.06.2019 od 06.00 hod. do odvolania. 

Spoločnosť VV, s.r.o., Poniky uskutoční v našej obci výkup papiera. Predmetom výkupu sú noviny, časopisy a knihy zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke). Kartóny sa nevykupujú. 

Pozývame vás na tradičné remeselné trhy v obci Krasňany, ktoré sa budú konať 26.5.2019 v čase od 13.00 do 15.00. Podujatie sa bude konať pred požiarnou zbrojnicou obce Krasňany.