Aktuálne dianie

Obec Krasňany
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 21. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať  28. júna 2022 (utorok) o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Krasňanoch.

Rámcový návrh cestovného poriadku ŽSR (GVD) pre obdobie platnosti 2022/2023 – PRIPOMIENKOVANIE

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v stredu 29. júna 2022 v čase od 06:30 hod do 19:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Vážení priatelia združenia MAS Terchovská dolina,
dovoľujeme si Vám dať do pozornosti každoročnú fotosúťaž o „Najkrajšiu fotografiu z územia MAS 2022“.