Aktuálne dianie

Oznamujeme občanom našej obce termíny zberu odpadov: nebezpečný odpad, objemný odpad a elektroodpad.

POZOR ZMENA! Vzhľadom na nepriaznivé počasie sa pozorovanie vesmírnych telies prekladá.

Oznamujeme občanom, že v prípade záujmu o návštevu hvezdárničky môžu záujemcovia prísť v stredu 02.09.2020 o 21:00 hod. na dopravné ihrisko v areáli základnej školy.

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 03. septembra 2020 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Krasňany 19 oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra o 9:00 hod. na školskom dvore.

Spoločnosť VV, s.r.o., Poniky uskutoční v našej obci výkup papiera. Predmetom výkupu sú noviny, časopisy a knihy zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke). Kartóny sa nevykupujú.