Aktuálne dianie

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 26. septembra 2019 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Krasňanoch.

Od pondelka 16. septembra až do nedele 22. septembra 2019 čakajú na plne platiacich cestujúcich prímestskou dopravou výrazné zľavy na cestovnom. Žilinská župa v spolupráci so SAD Žilina sa zapojila do Európskeho týždňa mobility

Oznamujeme občanom našej obce termíny zberu odpadov.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z.  o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča dňom 29.08.2019 od 06.00 hod.

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Krasňany oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2019/2020 sa uskutoční 2. septembra 2019 o 9:00 hod. na školskom dvore. Žiaci prvého ročníka si prinesú školské tašky a prezúvky.

Žilinská župa opäť ocení osobnosti kraja. Nominovať ľudí na najvyššie župné ocenenie môže verejnosť, poslanci ŽSK, občianske združenia, umelecké i vedecké inštitúcie. Uzávierka nominácií je 31. augusta 2019.