Aktuálne dianie

zber nebezpecny odpad

 

ZBER NEBEZPEČNÉHO ODPADU - 26.04.2023 (streda) od 7:00 do 12:00 hod.

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že v dňoch 17. - 20. apríla 2023 v čase od 06:30 hod. do 18:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Vynasanie Moreny 26.03.2023 m

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 4. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať
9. marca 2023 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Krasňanoch.

Žilinský samosprávny kraj informuje verejnosť o plánovaných stavebných prácach na ceste II/583 v úseku Varín - Terchová, ktoré budú prebiehať od 03/2023 do 12/2023.

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať
16. februára 2023 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Krasňanoch.