Aktuálne dianie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča od 06.05.2021 od 06.00 hod. do odvolania.

Na základe Rozhodnutia predsedu Štatistického úradu SR č. 10900-2172/2021 o začatí dosčítavania na zabezpečenie asistovaného sčítania bude asistované sčítanie na území celej SR trvať od 03.05.2021 do 13.06.2021.

V nedeľu 25.04.2021 v čase od 08:00 do 13:30 hod. sa v našej obci uskutoční testovanie na ochorenie COVID-19.
Miesto testovania: budova v športovom areáli.

Základná škola s materskou školou, Krasňany 19 oznamuje, že podávanie žiadostí do MŠ sa uskutoční v dňoch od 03.05. do 14.05.2021, v čase od 10:30 do 12:00 hod. v budove materskej školy.

Oznamujeme občanom našej obce termíny zberu odpadov: nebezpečný odpad, objemný odpad a elektroodpad.