Aktuálne dianie

Gbelany VHV 15.07.2023 m

Z prevádzkových dôvodov bude pošta vo Varíne v dňoch od 17.07.2023 do 31.08.2023 otvorená nasledovne:

DHZ Krasňany a obec Krasňany Vás srdečne pozývajú na 100. výročie histórie hasičstva v Krasňanoch.

PEDALovnik a PEDALovnicek 2023

 

V sobotu 24. júna sa na Námestí sv. Floriána vo Varíne uskutoční nesúťažný cyklistický maratón PEDÁLovník. Prezentácia je od 8.00 hod., štart o 9:00 hod.

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 6. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať
22. júna 2023 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Krasňanoch.

Národná sieť rozvoja vidieka SR vyhlasuje v poradí 13. ročník súťaže o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS 2023 a vy máte opäť možnosť prihlásiť sa s fotografiou z územia MAS Terchovská dolina, reprezentovať tak náš región, tiež vyhrať zaujímavé vecné ceny.