Aktuálne dianie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča od 18.03.2020 od 06.00 hod. do odvolania.

Základná škola s materskou školou, Krasňany 19 oznamuje, že na základe opatrenia ministerstva školstva ostanú školy a školské zariadenia zatvorené až do odvolania.

Výbor Urbárskej obce v Krasňanoch oznamuje svojim členom, že výročné zhromaždenie zvolané na 15.03.2020 sa nebude konať. Náhradný termín bude včas oznámený.

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 8. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 05. marca 2020 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Krasňanoch.

Z dôvodu opakovaných dopravných nehôd s účasťou chodcov najmä seniorov na cestách v Žilinskom kraji, často aj s tragickými následkami, vyzývame občanov na dôležitosť ba až nutnosť používania ochranných reflexných prvkov na odeve, pokiaľ sa pohybujete po ceste za zníženej viditeľnosti, v ranných a večerných hodinách. Ďalej zdôrazňujeme, aby ste kráčali po chodníkoch a kde nie je vybudovaný tak po správnom okraji cesty. Myslíte na svoju bezpečnosť a chráňte svoj život.