Aktuálne dianie

HELIFEST 07 05 2023 m

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že v dňa 11. mája 2023 v čase od 06:30 hod. do 18:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 5. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať
20. apríla 2023 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Krasňanoch.

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že v dňa 4. mája 2023 v čase od 07:00 hod. do 16:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Velkonocne prianie 2023

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že v dňa 25. apríla 2023 v čase od 06:30 hod. do 18:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.