Aktuálne dianie

Klub Slovenských turistov Fatran Krasňany v spolupráci s Obecným úradom Krasňany Vás srdečne pozývajú na 23. ročník pálenia Jánskych ohňov,

ktoré sa uskutočnia v sobotu 27.06.2020 od 18:00 hod. v areáli bývalých jaslí (Dom kultúry - zelená budova).

O dobrú zábavu a občerstvenie je postarané.

 

 

Oznamujeme rodičom, ktorí potrebujú MŠ pre dieťa v čase letných prázdnin od 01.07.2020 do 17.07.2020, aby záujem o MŠ záväzne nahlásili pani učiteľkám do piatku 12.06.2020.

Spoločnosť OZV NATUR-PACK, a.s. zverejnili na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti ďalšiu reportáž zo série obľúbených náučných videí z recyklačných závodov na Slovensku, tentokrát zo závodu na recykláciu PET fliaš. Reportáž je záverečným šiestym dielom videosérie k projektu PET kajak. Všetky diely nájdete v zozname videí po kliknutí https://www.youtube.com.

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 9. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 04. júna 2020 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Oznamujeme občanom, že bolo vydané rozkopové povolenie na miestnu komunikáciu parc. č. 1312/2,3 pre investora SEVAK, a.s. Žilina na realizáciu vodnej stavby „Rozšírenie vodovodu, kanalizácie Krasňany - Rudné “ v termíne od 01.06.2020 do 31.08.2020.