Aktuálne dianie

Základná škola s materskou školou, Krasňany 19 oznamuje voľné pracovné miesto.

Spoločnosť T+T, a.s., Žilina oznamuje občanom, že vývoz zmesového komunálneho odpadu sa v našej obci uskutoční v sobotu 02.01.2021.

Obec Krasňany oznamuje občanom, že od 28.12.2020 do 31.12.2020 bude obecný úrad zatvorený.

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline bude prerušená prevádzka materskej školy v Krasňanoch v dňoch 17. a 18. decembra 2020 (štvrtok, piatok).

Na základe výpovede zmluvy obcou Varín bude dňom 31.12.2020 ukončená činnosť Spoločného obecného úradu vo Varíne na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a pozemných komunikácií (stavebný úrad) so sídlom vo Varíne.