Aktuálne dianie

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v stredu 14.10.2020 v čase od 07:30 hod. do 18:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina Vám oznamuje, že laboratórnym vyšetrením bol Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom v Dolnom Kubíne potvrdený mor včelieho plodu v katastrálnom území Strečno. V ohnisku nákazy boli nariadené opatrenia na zdolanie a zabránenie šírenia choroby moru včelieho plodu - Paenibacillus larvae.

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 17. septembra 2020 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Klub Slovenských turistov Fatran Krasňany Vás pozýva na 30. ročník prechodu hrebeňom Malej Fatry - 12.09.2020.

Zraz: 8:00 hod. pred Obecným úradom v Krasňanoch.

Oznamujeme občanom našej obce termíny zberu odpadov: nebezpečný odpad, objemný odpad a elektroodpad.