Aktuálne dianie

Alternatívny dodávateľ energií Slovakia Energy na slovenskom trhu končí svoju činnosť. Pre odberateľov, ktorí boli zákazníkmi tejto spoločnosti, je vhodné, aby uzavreli novú zmluvu o dodávke elektriny a plynu s novým dodávateľom. Z tohto dôvodu sa bude u nás v obci nachádzať pracovník Stredoslovenskej energetiky, ktorý bude pomáhať s návratom k dodávateľovi SSE.

Obec Krasňany
podľa ustanovenia § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a
§ 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiline je prerušená dochádzka Lienkovej triedy (predškoláci) v Materskej škole v Krasňanoch od 29.10.2021 do 05.11.2021 z dôvodu povinnej karantény. Predškoláci nastúpia do MŠ v pondelok 08.11.2021.

Oznamujeme občanom, že z dôvodu opravy odvodňovacieho kanála bude Mládežnícka ulica (Prvá ulica) od 19.10.2021 od 07:00 hod. do 20.10.2021 do 19:00 hod. úplne uzavretá pre vjazd motorových vozidiel.

 

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 17. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 21. októbra 2021 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Spoločný obecný úrad stavebný v Krasňanoch bude dňa 20.10.2021 z technických príčin zatvorený.