Aktuálne dianie

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať
16. februára 2023 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Krasňanoch.

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že v pondelok 13.02.2023 od 11:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu odstraňovania poruchy na zariadeniach distribučnej sústavy.

Predpokladaný termín obnovenia distribúcie elektriny je 15:30 hod. a závisí od charakteru poruchy a rozsahu prác pri odstraňovaní poruchy.

Pozvanka na fasiangy 11.02.2023 m

Severoslovenské vodárne a kanalizácie Žilina oznamujú, že v dňoch  od 3.2.2023 do 9.2.2023 budú odpisovať stav vodomerov. Žiadajú o sprístupnenie vodovodných šácht. V prípade Vašej neprítomnosti môžete nechať na viditeľnom mieste odpísaný stav vodomeru.

zhasnute svetla 30 1 2023 m

Vážení obyvatelia,
pripájame sa k celoslovenskej iniciatíve „Mestám a obciam zhasína nádej,“ podľa ktorej dňa 30. januára 2023 v čase od 19:00 hod. do 19:30 hod. demonštratívne zhasneme verejné osvetlenie a dáme tak najavo, že situácia s neriešením cien energií pre samosprávy má mimoriadne vážne a negatívne dopady na plnenie mnohých našich základných úloh a povinností, čo sa dotkne aj bežného života každého z nás. Mestá a obce nie sú autormi problémov. Sú obeťami zlých rozhodnutí vlády, a to, čo v tomto období najviac potrebujeme je rýchla a efektívna pomoc od vlády.

 

logo DPO SR


Dobrovoľný hasičský zbor Krasňany pozýva svojich členov na výročnú členskú schôdzu, ktorá sa uskutoční v nedeľu 29. januára 2023 o 14:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad obecným úradom v Krasňanoch.