Aktuálne dianie

Urbárska obec Krasňany zvoláva svojich členov na výročné valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční dňa 04.09.2022 o 14:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Riaditeľka Základnej školy s materskou školou, Krasňany 19 oznamuje, že prevádzka materskej školy začína 05.09.2022 o 6:45 hod. a pre žiakov školy slávnostné otvorenie nového školského roka 2022/2023 bude 05.09.2022 o 9:00 hod. v areáli základnej školy. Prváci prídu aj so školskými taškami.

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 22. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať  26. augusta 2022 (piatok) o 17:00 hod. v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Krasňanoch.

Spoločný obecný úrad stavebný v Krasňanoch bude dňa 15.08.2022 z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený.

Obecné zastupiteľstvo obce Krasňany v zmysle § 18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a uznesením č. 330/2022 zo dňa 28.06.2022