Aktuálne dianie

 ZBER ELEKTROODPADU - 19.10.2021 (utorok)

Odpad sa bude zbierať autom po obci. Firma EKORAY Námestovo odvezie elektroodpad priamo spred domov, preto je potrebné odpad vyložiť pred svoju nehnuteľnosť.

DHZ obce Krasňany Vás srdečne pozývajú na taktické cvičenie hasičských jednotiek, ktoré sa skutoční v sobotu 9.10.2021 od 10:00 hod. v Krasňanoch, lokalita Kút.

Na základe oznámenia Odboru krízového riadenia na Okresnom úrade v Žiline Vám oznamujeme, že v piatok 08. októbra 2021 o 12:00 hod. bude vykonané preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva.

Na základe rozhodnutia RÚVZ v Žiline bude prerušená prevádzka Materskej školy v Krasňanoch od 05.10.2021 do 11.10.2021 z dôvodu vysokého počtu chorých detí.

Spoločnosť VV, s.r.o., Poniky uskutoční v našej obci výkup papiera. Predmetom výkupu sú noviny, časopisy a knihy zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke). Kartóny sa nevykupujú.

Spoločný obecný úrad stavebný v Krasňanoch bude od 27.09.2021 do 01.10.2021 zatvorený.