Aktuálne dianie

POZOR ZMENA! Vzhľadom na nepriaznivé počasie sa pozorovanie vesmírnych telies prekladá.

Oznamujeme občanom, že v prípade záujmu o návštevu hvezdárničky môžu záujemcovia prísť v stredu 02.09.2020 o 21:00 hod. na dopravné ihrisko v areáli základnej školy.

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 10. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 03. septembra 2020 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou, Krasňany 19 oznamuje, že slávnostné otvorenie školského roka 2020/2021 sa uskutoční 2. septembra o 9:00 hod. na školskom dvore.

Spoločnosť VV, s.r.o., Poniky uskutoční v našej obci výkup papiera. Predmetom výkupu sú noviny, časopisy a knihy zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke). Kartóny sa nevykupujú.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov odvoláva čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode okresu Žilina a Bytča dňom 20.08.2020 od 06:00 hod..