Aktuálne dianie

Na základe rozhodnutia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Žiline bude prerušená prevádzka materskej školy v Krasňanoch v dňoch 17. a 18. decembra 2020 (štvrtok, piatok).

Na základe výpovede zmluvy obcou Varín bude dňom 31.12.2020 ukončená činnosť Spoločného obecného úradu vo Varíne na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a pozemných komunikácií (stavebný úrad) so sídlom vo Varíne.

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 12. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 10. decembra 2020 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Spoločnosť VV, s.r.o., Poniky uskutoční v našej obci výkup papiera. Predmetom výkupu sú noviny, časopisy a knihy zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke). Kartóny sa nevykupujú.

Rada mládeže Žilinského kraja v 5. ročníku ponúka obyvateľom kraja možnosť predložiť návrhy na udelenie ceny za aktívne občianstvo a ľudskosť.

Mnohé obce si vytvárajú svoju časovú schránku, kde ľudia vkladajú rôzne odkazy, fotografie a predmety, ktoré chcú obyvatelia uchovať ako odkaz pre budúce generácie. Schránka pomôže budúcim nálezcom pochopiť svet v čase, kedy bola založená. Časová schránka sa uloží na bezpečné miesto a otvorí sa až po niekoľkých rokoch. Takáto časová schránka bude založená aj v našej obci.