Aktuálne dianie

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že dňa 20.10.2021 v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že dňa 11.10.2021 v čase od 07:30 hod. do 15:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Oznamujeme občanom našej obce termíny zberu odpadov: nebezpečný odpad, objemný odpad a elektroodpad.

Stredoslovenská distribučná, a.s., oznamuje, že dňa 04.10.2021 v čase od 07:30 do 15:30 hod. bude v našej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Na základe oznámenia Odboru krízového riadenia na Okresnom úrade v Žiline Vám oznamujeme, že v piatok 10. septembra 2021 o 12:00 hod. bude vykonané preskúšanie prevádzkyschopnosti systému varovania obyvateľstva.

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 16. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 09. septembra 2021 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.