Aktuálne dianie

V zmysle § 24 ods. 16 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov dňa 25.10.2020 končí funkčné obdobie Rady školy pri Základnej škole s materskou školou, Krasňany 19, Krasňany, v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Krasňany.

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v stredu 14.10.2020 v čase od 07:30 hod. do 18:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina Vám oznamuje, že laboratórnym vyšetrením bol Štátnym veterinárnym a potravinovým ústavom v Dolnom Kubíne potvrdený mor včelieho plodu v katastrálnom území Strečno. V ohnisku nákazy boli nariadené opatrenia na zdolanie a zabránenie šírenia choroby moru včelieho plodu - Paenibacillus larvae.

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 11. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 17. septembra 2020 (štvrtok) o 17:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Klub Slovenských turistov Fatran Krasňany Vás pozýva na 30. ročník prechodu hrebeňom Malej Fatry - 12.09.2020.

Zraz: 8:00 hod. pred Obecným úradom v Krasňanoch.