Aktuálne dianie

Obec Krasňany prijme do pracovného pomeru pomocného pracovníka.

Spoločnosť VV, s.r.o., Poniky uskutoční v našej obci výkup papiera. Predmetom výkupu sú noviny, časopisy a knihy zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke). Kartóny sa nevykupujú.

Milí priatelia a šikovní fotografi z územia MAS Terchovská dolina POZOR!  Národná sieť rozvoja vidieka vyhlasuje v poradí 11. ročník súťaže o Najkrajšiu fotografiu z územia MAS a vy máte opäť možnosť prihlásiť sa a vyhrať zaujímavé vecné ceny.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline v súlade s § 4 písm. b) a s § 21 písm. a) v nadväznosti na § 21 písm. o) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s § 2 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov

Zber elektroodpadu - 18.05.2021 (utorok) od 7:30 hod.

Odpad sa bude zbierať autom po obci. Firma EKORAY Námestovo odvezie elektroodpad priamo spred domov, preto je potrebné odpad vyložiť pred svoju nehnuteľnosť.

Stredoslovenská distribučná, a.s. Žilina oznamuje, že v dňoch 31.05., 01.06. a 02.06.2021 od 06:30 hod. do 18:30 hod. bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy.