Aktuálne dianie

Rozhodnutím RÚVZ Žilina sa prevádzka materskej školy v Krasňanoch prerušuje od 8.12.2022 (štvrtok) do 14.12.2022 (streda) z dôvodu vysokej chorobnosti a prevencie pred ďalším šírením.

Mikulas 06.12.2022 m

Všetky dobré deti, blíži sa váš čas, o pár dní k nám zavíta dedko Mikuláš.

Obec Krasňany srdečne pozýva všetky deti od 1 do 10 rokov s trvalým pobytom v našej obci na stretnutie s Mikulášom.

Oznamujeme stravníkom školskej jedálne v Krasňanoch, že z prevádzkových dôvodov sa v dňoch 30.11. - 02.12.2022 nebude variť.
Variť sa začne v pondelok 05.12.2022.

Starostka obce Krasňany v zmysle ustanovení § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 28. novembra 2022 (pondelok) o 15:30 hod. v spoločenskej miestnosti nad obecným úradom v Krasňanoch.

Mesto Žilina informuje účastníkov cestnej premávky na dopravnú uzáveru Kysuckej ulice, ktorá bude uzatvorená pre motorovú dopravu v podjazde pod traťou ŽSR v termíne od 21. novembra 2022 po dobu 12 mesiacov. Pre chodcov bude podchod naďalej otvorený až do času otvorenia nového podchodu pre chodcov z Národnej ulice na Uhoľnú ulicu. Motoristov bude na obchádzkové trasy odkazovať dočasné dopravné značenie.

Posedenie dochodcov 25.10.2022