Aktuálne dianie

Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2020

Návrh Plánu kontrolnej činnosti zverejnený spôsobom v obci obvyklým (vyvesením na úradnej tabuli a uverejnený na webovej stránke obce) dňa 26.11.2019

Spoločnosť VV, s.r.o., Poniky uskutoční v našej obci výkup papiera. Predmetom výkupu sú noviny, časopisy a knihy zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke). Kartóny sa nevykupujú.

Výkup sa uskutoční v utorok 26. novembra 2019

Haló, haló... počuli ste už o tom, že v piatok 6. decembra 2019 sa v Krasňanoch zastaví Mikuláš?

Obec Varín, Námestie sv. Floriána 1, 013 03 Varín

vyhlasuje

výberové konanie na pracovné miesto

referent stavebného úradu

Oznamujeme občanom, ktorí sa prihlásili na opatrovateľský kurz, že v sobotu 02.11.2019 o 9:00 hod. bude v zasadačke Obecného úradu Krasňany zahájenie kurzu - školenie BOZP. Prineste si občiansky preukaz a 20,00 Eur poplatok za školenie BOZP.

Obec Krasňany pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pozýva všetkých seniorov našej obce na slávnostné posedenie, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 31.10.2019 o 16:00 hod. v priestoroch bývalých jaslí (zelená budova). Tešíme sa na Vás a nezabudnite si priniesť dobrú náladu.