Aktuálne dianie

Vzhľadom k všeobecnému poklesu výdatností vodárenských zdrojov si spoločnosť SEVAK, a.s. dovoľuje požiadať svojich odberateľov v obciach, aby vodu z verejného vodovodu využívali výhradne na potravinárske a hygienické účely.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline vyhlasuje čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme (50 m od hranice pozemku) v územnom obvode okresu Žilina a Bytča od 05.08.2022 od 06.00 hod. do odvolania.

Základná škola s materskou školou, Krasňany 19 oznamuje, voľné pracovné miesto na pozíciu pedagogický asistent v materskej škole.

Spoločnosť VV, s.r.o., Poniky uskutoční v našej obci výkup papiera. Predmetom výkupu sú noviny, časopisy, letáky a knihy zviazané v balíkoch (nie v kartónovej krabici a igelitke). Kartóny sa nevykupujú.

Od 01.07.2022 dochádza k zmenám v poskytovaní dotácií na stravu. Nárok na poskytnutie dotácie na stravu preukazuje rodič dieťaťa vo veku do 15 rokov zriaďovateľovi MŠ/ZŠ novým čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu. Čestné vyhlásenie je potrebné predložiť Obecnému úradu Krasňany do 31.07.2022.

Spoločnosti LIMAT Reality&Building, s.r.o. Žilina a Head Studio Reality&Development, s.r.o. Žilina majú záujem postaviť v našej obci bytový dom.