Aktuálne dianie

Aj v tomto roku uvítame do života našich najmenších - detičky, ktoré sa narodili v roku 2019.

Slávnostné uvítanie detí do života sa uskutoční v piatok 31. januára 2020 o 15:00 hod. v kultúrnom dome (bývalá materská škola).

Naším malým spoluobčiankom želáme veľa zdravia a šťastia do života.

Obec Krasňany v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) pripravuje Zmenu a doplnok č. 7 územného plánu obce Krasňany (ZaD č. 7 ÚPN-O Krasňany).

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina v nadväznosti na aktuálny vývoj situácie vo výskyte afrického moru ošípaných (AMO) na Slovensku a v okolitých krajinách a s tým súvisiace zavlečenie nákazy aj na územie SR žiada o súčinnosť vo veci získania prehľadu počtu chovu ošípaných na území našej obce.

Spoločnosť T + T, a.s., Žilina oznamuje občanom, že vývoz komunálneho odpadu sa uskutoční v sobotu 04. januára 2020. (Pôvodný termín bol piatok 03.01.2020)

SHMÚ dňa 23.12.2019 o 11:01 hod. vydal meteorologickú výstrahu 2. stupňa – Vietor na horách pre okres Žilina na dobu od 23.12.2019 od 15:00 hod. do 24.12.2019 do 12:00 hod.

Oznamujeme občanom, že v dňoch 23.12.2019 - 31.12.2019 bude obecný úrad zatvorený z dôvodu čerpania dovolenky. Úrad bude znova k dispozícii občanom 02.01.2020.