Aktuálne dianie

Milé mamičky a babičky!
Srdečne Vás pozývame na slávnostné posedenie pri príležitosti osláv Dňa matiek, ktoré sa uskutoční  v stredu 11. mája 2016 o 15:30 hod. v sále nad obecným úradom v Krasňanoch.

Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 10. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 25. februára 2016 (štvrtok) o 17:00 hod.  v zasadačke obecného úradu. 

Nadácia Kia Motors Slovakia organizuje tento rok Detskú lyžiarsku školu počas jarných prázdnin v termíne od 29. februára 2016 do 04. marca 2016. Škola bude realizovaná dennou formou so zabezpečenou autobusovou dopravou.

Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 9. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 15. decembra 2015 (utorok) o 17:00 hod.  v zasadačke obecného úradu.

Dokument na stiahnutie v PDF:  NÁVRH Rozpočet na roky 2016 - 2018    (291.85 Kb)  

Dávame do pozornosti návrh Dodatku č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2011 Prevádzkový poriadok pohrebiska obce Krasňany.