Aktuálne dianie

Milé mamy, staré  mamy a babky,  srdečne Vás pozývame na oslavu Dňa matiek, ktorá sa uskutoční v nedeľu 17. mája 2015 o 14:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad Obecným úradom v Krasňanoch.

Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 4. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 04. mája 2015 (pondelok) o 16:00 hod. v spoločenskej miestnosti nad obecným úradom.

Na základe Plánu preventívnych kontrol, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.09.2014, uznesením č. 61/2014, bod 6, vykoná obec preventívne protipožiarne kontroly rodinných domov na ulici SNP.

Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale aj vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov.

Obec Krasňany v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. obstaráva Zmenu a doplnok č. 6 územného plánu obce Krasňany.

Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 26. februára 2015 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Krasňany.