Aktuálne dianie

Dňa 27. júna 2013 (štvrtok) o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Krasňany uskutoční 18. zasadnutie OZ obce Krasňany.

Oznamujeme občanom, že na obecnej tabuli je zverejnené oznámenie OÚŽP Žiliina o vypracovaní správy o hodnotení strategického dokumentu "Program odpadového hospodárstva Žilinského kraja na roky 2011 - 2015".

Dňa 15. mája 2013 o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Krasňany uskutoční mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany.

Dňa 03. mája 2013 o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Krasňany uskutoční 17. zasadnutie OZ obce Krasňany.

Dávame do pozornosti návrh Všeobecne záväzného nariadenia obce Krasňany č. 2/2013

Dňa 08.03.2013 o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Krasňany uskutoční 16. zasadnutie OZ obce Krasňany.