Aktuálne dianie

Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s., krajská pobočka Žilina oznamuje verejnou vyhláškou miesto uloženia písomnosti (adresát: Rudolf Stanko).
Vyvesené od 25.09.2013 do 10.10.2013

Dňa 20.09.2013 (piatok) o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Krasňany uskutoční mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany.

Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. oznamuje občanom, že z dôvodu nízkej frekvencie cestujúcich budú od 1. septembra 2013 zrušené nasledovné autobusové spoje:

Pozývame vás na oslavy sv. Moniky - patrónky obce spojené s oslavami 80. výročia založenia DHZ Krasňany v dňoch 24.-25. august 2013 v športovom areáli Krasňany.

Dňa 08. augusta 2013 (štvrtok) o 16:30 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Krasňany uskutoční 19. zasadnutie OZ obce Krasňany.

Po skončení rozpočtového roka obec spracováva údaje o rozpočtovom hospodárení do záverečného účtu v zmysle zákona č. 583/2004 v znení neskorších predpisov, ktorý musí byť prerokovaný na obecnom zastupiteľstve do šiestich mesiacov po uplynutí rozpočtového roka.