Aktuálne dianie

Z dôvodu zabezpečenia plynulého vývozu komunálneho odpadu spoločnosťou T+T, a.s. Žilina oznamujeme termín vývozu odpadu v našej obci počas vianočných sviatkov: sobota 27.12.2014  (namiesto piatku 26.12.2014).

Starosta obce Krasňany v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 15.12.2014 (pondelok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Krasňany.

Starosta obce Krasňany podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 12. decembra 2014 (piatok) o 16:00 hod. v zasadačke hasičskej zbrojnice.

Obec Krasňany pozýva deti do 12 rokov a ich rodičov na stretnutie s Mikulášom, ktoré sa uskutoční 5. decembra 2014 o 16:30 hod. Podujatie bude na námestí pred požiarnou zbrojnicou.

Nadácia Spoločne pre deti v spolupráci so Žilinským Večerníkom a Kysuckým Večerníkom poriadala v poradí štrnásty ročník súťaže o detské ihrisko. Súťaž trvala 7 týždňov, hlasovalo sa prostredníctvom kupónov uverejnených vo večerníkoch. Našu obec podporilo 3002 hlasujúcich. O víťazstve rozhodol koeficient (hlasy/počet obyvateľov).

Na základe Plánu preventívnych kontrol, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.09.2014, uznesením č. 61/2014, bod 6, vykoná obec preventívne protipožiarne kontroly rodinných domov na ulici SNP od RD č. 60 nahor, t. j. celú hornú časť obce. Preventívne kontroly sa vykonajú v sobotu 25.10.2014 od 9:00 hod..