Aktuálne dianie

Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale aj vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov.

Obec Krasňany v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v spojitosti so zákonom č. 50/1976 Zb. v platnom znení a vyhlášky č. 55/2001 Z. z. obstaráva Zmenu a doplnok č. 6 územného plánu obce Krasňany.

Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 3. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 26. februára 2015 (štvrtok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Krasňany.

Z dôvodu zabezpečenia plynulého vývozu komunálneho odpadu spoločnosťou T+T, a.s. Žilina oznamujeme termín vývozu odpadu v našej obci počas vianočných sviatkov: sobota 27.12.2014  (namiesto piatku 26.12.2014).

Starosta obce Krasňany v zmysle § 13 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva 2. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 15.12.2014 (pondelok) o 17:00 hod. v zasadačke Obecného úradu Krasňany.

Starosta obce Krasňany podľa § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zvoláva ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 12. decembra 2014 (piatok) o 16:00 hod. v zasadačke hasičskej zbrojnice.