Aktuálne dianie

Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov zvoláva 15. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 15.  decembra 2016 (štvrtok) o 17:00 hod.  v zasadačke obecného úradu v Krasňanoch.

Posedenie_dochodcov_2016

Obec Krasňany pri príležitosti Mesiaca úcty k starším srdečne pozýva všetkých seniorov našej obce na kultúrne posedenie spojené s občerstvením a kultúrnym programom. Streda 19. októbra 2016 o 16:30 hod. v spoločenskej miestnosti nad obecným úradom.

Starosta obce Krasňany v zmysle ustanovení § 13 odst. 4 písm. a) Zák. č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení  v znení neskorších predpisov zvoláva 14. zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Krasňany, ktoré sa bude konať 23. septembra 2016 (piatok) o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Krasňanoch. 

DHZ_zajazd_do_jaskyne_m

Dobrovoľný hasičský zbor obce Krasňany pozýva svojich členov na celodenný zájazd do Punkevnej jaskyne dňa 9.10.2016. Nahlásiť sa môžete u pani Ing. Jany Žákovej, PhD. do 26.9.2016.

Obecne_slavnosti_2016_m

Obec Krasňany vás srdečne pozýva na Obecné slávnosti, ktoré sa budú konať 28. augusta 2016 v športovom areáli. Vstup na podujatie je voľný. Kultúrny program začne o 13:30.

Obecné zastupiteľstvo v Krasňanoch vyhlasuje na deň 23.09.2016 konanie voľby na funkciu hlavného kontrolóra pre Obec Krasňany.