Aktuálne dianie

Dňa 16. novembra 2012 o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu Krasňany uskutoční 14. zasadnutie Obecného zastupiteľstva Obce Krasňany.

Dňa 07.09.2012 (piatok) o 17:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 13. zasadnutie OZ obce Krasňany.

Dňa 28.06.2012 (štvrtok) o 17:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 12. zasadnutie OZ obce Krasňany.
Program zasadnutia:

Dňa 04.05.2012 (piatok) o 17:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 11. zasadnutie OZ obce Krasňany.
Program zasadnutia:

Vo štvrtok 16. februára 2012 sa na Obecnom úrade v Krasňanoch uskutočnila piata zo série regionálnych konferencií o revitalizácii krajiny a integrovanom manažmente povodí.

Dňa 30.03.2012 o 17:00 hod. sa v zasadačke obecného úradu uskutoční 10. zasadnutie OZ obce Krasňany.