Aktuálne dianie

Nadácia Spoločne pre deti v spolupráci so Žilinským Večerníkom a Kysuckým Večerníkom poriadala v poradí štrnásty ročník súťaže o detské ihrisko. Súťaž trvala 7 týždňov, hlasovalo sa prostredníctvom kupónov uverejnených vo večerníkoch. Našu obec podporilo 3002 hlasujúcich. O víťazstve rozhodol koeficient (hlasy/počet obyvateľov).

Na základe Plánu preventívnych kontrol, ktorý bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 26.09.2014, uznesením č. 61/2014, bod 6, vykoná obec preventívne protipožiarne kontroly rodinných domov na ulici SNP od RD č. 60 nahor, t. j. celú hornú časť obce. Preventívne kontroly sa vykonajú v sobotu 25.10.2014 od 9:00 hod..

Dňa 26. septembra 2014 (piatok) o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu uskutoční 26. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany.

V nedeľu 14. septembra 2014 o 11:00 hod. sa bude konať svätá omša Pod Suchým: Javorina - Dvor. Prístup autom je možný, závora bude otvorená. Pre starších občanov je zabezpečný odvoz. Od požiarnej zbrojnice bude odchádzať auto o 8:30 hod. a o 9:30 hod..

Dňa 15. augusta 2014 (piatok) o 17:00 hod. sa v zasadačke Obecného úradu uskutoční 25. zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Krasňany.

Obec Krasňany, FS DÚHA a DHZ obce Krasňany Vás srdečne pozývajú na obecné slávnosti Oslavy 660. výročia prvej písomnej zmienky o obci Krasňany, ktoré sa uskutočnia 23. - 24. augusta 2014 v športovom areáli.