Zrealizované projekty

I. etapa – dobudovanie šatní a tribúny. Predpoklad ukončenia stavby máj 2011.
Projekt na detské ihriská pred futbalovým ihriskom v hodnote 40 000,- € sa v súčasnosti pripravuje. Predpokladaný termín výstavby apríl 2011.
II. etapa športového areálu – tenisové kurty a pomocné ihrisko s asfaltovou dráhou pre korčuliarov. PD sa pripravuje cez eurofondy. Rok realizácie 2012.

V lokalite „Na Huboč" a „Na Rudné" boli miestne komunikácie spevnené makadamom a bol položený asfaltový koberec.

V auguste a septembri 2009 bola zrealizovaná rekonštrukcia križovatky a stavebné úpravy existujúcej stavby, rekonštrukcia vozovky MK, rekonštrukcia chodníkov, spevnených plôch a ostatných stavebných úprav.