Voľby a referendá

Výsledky hlasovania v obci Krasňany:

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2014

Definitívne výsledky volieb si môžete pozrieť na www.volby.statistics.sk
Výsledky hlasovania vo voľbách do Európskeho parlamentu 24.05.2014 vo volebnom okrsku Krasňany

Súhrnné výsledky volieb si môžete pozrieť na www.volby.statistics.sk
Výsledky hlasovania z voľby prezidenta SR za obec Krasňany - II. kolo 29.03.2014

Definitívne výsledky volieb si môžete pozrieť na www.volby.statistics.sk Výsledky volieb do Žilinského samosprávneho kraja za obec Krasňany

V obci Krasňany bol vytvorený jeden volebný okrsok. Volebná miestnosť bola v zasadačke obecného úradu. Celkovo bolo v obci Krasňany zapísaných vo voličskom zozname 972 voličov, z toho 6 voličov na voličské preukazy. Odvolilo 658 voličov, čo je účasť 67,69 %.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2010