Voľby a referendá

Definitívne výsledky volieb si môžete pozrieť na www.volby.statistics.sk Výsledky volieb do Žilinského samosprávneho kraja za obec Krasňany

V obci Krasňany bol vytvorený jeden volebný okrsok. Volebná miestnosť bola v zasadačke obecného úradu. Celkovo bolo v obci Krasňany zapísaných vo voličskom zozname 972 voličov, z toho 6 voličov na voličské preukazy. Odvolilo 658 voličov, čo je účasť 67,69 %.

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí 2010