Oznamy

Spoločnosť Kia Motors Slovakia vydala tlačovú správu "Kia podporuje rozvoj okolitých obcí". Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis podporí 8 projektov a celkovo prerozdelí 45 000,- Eur.

Obvodný úrad životného prostredia v Žiline na základe zámeru "DREI-METAL - výkup druhotných surovín" vydal po ukončení zisťovacieho konania rozhodnutie, ktorým sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina vyzýva vlastníkov nehnuteľností k bezodkladnému pripojeniu nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.

Separácia odpadov a jej pozitívny vplyv na ŽP

Projekt Mikroregiónu Terchovská dolina:
Najmodernejšia cesta separovania pre takmer 30 000 obyvateľov
Mikroregiónu Terchovská dolina

Oznamujeme občanom, že v našej obci prebieha celoročný zber nadbytočného textilu, oblečenia, obuvi a hračiek. Na tento účel sú za obecným úradom a pri požiarnej zbrojnici umiestnené špeciálne zberné nádoby, do ktorých môžete vložiť použitý, ale zachovalý textil, oblečenie, obuv a hračky, ktoré môžu byť následne použité. Odovzdaný materiál musí byť primerane čistý a zabalený.

Prichádzajúce jarné mesiace predstavujú obdobie, kedy sa nová vegetácia začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy, lístia a ihličia predstavujú veľké nebezpečenstvo vzniku požiarov a najmä ich rozšírenie. Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale ja vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov.