Oznamy

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., nás oslovila s ponukou vzájomnej spolupráce smerom k občanom. V prílohe nájdete informačné materiály pre odberateľov zemného plynu.

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Krasňany na svojom zasadnutí dňa 15.05.2013 Uznesením č. 40, bod 4 schválili Všeobecne záväzné nariadenia obce Krasňany č. 2/2013

Z dôvodu rastúceho počtu prípadov neférového predaja energií zverejňujeme oznam SSE, a.s., Žilina.

Vážení občania,
prihovárame sa Vám formou webovej stránky Vašej obce, aby ste boli informovaní o všetkom, čo sme pre Vás pripravili.

Združenie miest a obcí Slovenska sa na základe žiadosti generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska obrátilo so žiadosťou o spoluprácu obcí pri komunikácii s občanmi v súvislosti so zmenou zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Krasňany č. 1/2012 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené OZ obce Krasňany dňa 14.12.2012, Uznesením č. 31/2012, bod 4, účinné od 01.01.2013.
Dokument na stiahnutie v PDF: Všeobecne záväzné nariadenie obce Krasňany č. 1/2012