Oznamy

Výsledky za 2. kolo testovania - 07.11. - 08.11.2020

Opätovného testovania sa v obci Krasňany zúčastnilo 1068 ľudí. Pozitívny výsledok testu malo 6 ľudí (0,56 %), z toho boli 2 ľudia s trvalým pobytom mimo obce Krasňany.

Slovenská autobusová doprava Žilina, a.s. oznamuje cestujúcim, že z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s rizikom a elimináciou šírenia COVID-19 a prijatých opatrení Vládou SR a Žilinským samosprávnym krajom bude od piatka 30. októbra 2020 počas pracovných dní prímestská doprava jazdiť v prázdninovom režime.

Celoplošné testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 sa uskutoční v termíne od 31.10.2020 do 01.11.2020, druhé pretestovanie je plánované od 07.11. do 08.11.2020 v čase od 07:00 hod. do 13:00 hod. a od 14:00 hod. do 22:00 hod. (prvý odber bude o 07:00 hod. a posledný odber bude o 21:30 hod.)

Obec Krasňany na základe žiadosti Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy v Žiline upozorňuje chovateľov na povinnosť registrácie chovov ošípaných v centrálnom registri hospodárskych zvierat už od jedného kusa ošípanej.

Po zhodnotení epidemiologickej situácie na území Slovenskej republiky a v zahraničí sa Ministerstvo zdravotníctva SR, Úrad verejného zdravotníctva SR a odborné konzílium rozhodli pristúpiť k nasledovným zmenám:

Vážení spoluobčania,