Oznamy

O pár dní končí prvé elektronické samosčítanie obyvateľov. K 29.3.2021 je sčítaných 86 % obyvateľov obce Krasňany. Vyzývame občanov našej obce, aby využili posledné dni online sčítania a splnili si zákonnú povinnosť sčítať sa.

V nedeľu 28.03.2021 sa na testovaní zúčastnilo 371 občanov.

V nedeľu 28.03.2021 v čase od 08:00 do 13:30 hod. sa v našej obci uskutoční testovanie na ochorenie COVID-19.

V nedeľu 21.03.2021 sa na testovaní zúčastnilo 303 občanov.

Pozitívne testovaný: 1 (s trvalým pobytom mimo obce Krasňany).

V nedeľu 21.03.2021 v čase od 08:00 do 13:30 hod. sa v našej obci uskutoční testovanie na ochorenie COVID-19.

Prvé plne elektronické sčítanie začalo 15. februára 2021. K dnešnému dňu, t. j. 17.03.2021 sa sčítalo 72,76 % obyvateľov našej obce. Samosčítanie obyvateľov bude 31.3.2021 ukončené a sčítací formulár už nebude možné vyplniť po tomto termíne.