Oznamy

kalendar_2014

Kancelária OZ "Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina" pripravila prehľad podujatí na území miestnej akčnej skupiny Terchovská dolina.
Zmena programov a podujatí je vyhradená. Jeho aktualizáciu odporúčame sledovať na www.mas-td.sk.

Termíny vývozu triedených zložiek komunálneho odpadu pre rok 2014 v obci Krasňany:

Spoločnosť SPP – distribúcia, a.s., nás oslovila s ponukou vzájomnej spolupráce smerom k občanom. V prílohe nájdete informačné materiály pre odberateľov zemného plynu.

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Krasňany na svojom zasadnutí dňa 15.05.2013 Uznesením č. 40, bod 4 schválili Všeobecne záväzné nariadenia obce Krasňany č. 2/2013

Z dôvodu rastúceho počtu prípadov neférového predaja energií zverejňujeme oznam SSE, a.s., Žilina.

Vážení občania,
prihovárame sa Vám formou webovej stránky Vašej obce, aby ste boli informovaní o všetkom, čo sme pre Vás pripravili.