Oznamy

Obce Krasňany, Lysica, Nezbudská Lúčka a Dolná Tižina zriadili na zabezpečovanie výkonu prenesených úloh štátnej správy na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a pozemných komunikácií Spoločný obecný úrad - stavebný úrad so sídlom v Krasňanoch č. 285 (areál Krasplast, s.r.o.).

Oznamujeme občanom, že testovanie v dňoch 20. a 21. februára 2021 v našej obci nebude.

SEVAK zakaz

Severoslovenské vodárne a kanalizácie upozorňujú občanov na zákaz vypúšťania zrážkovej, drenážnej a balastnej vody do splaškovej kanalizácie. Taktiež je zakázané otvárať poklopy revíznych kanalizačných šácht v komunikáciách a na kanalizačných prípojkách počas dažďa za účelom odvedenia zrážkovej vody.

Na základe prijatých epidemiologických opatrení v súvislosti s aktuálnou situáciou pandémie COVID-19 oznamujeme, že Obecný úrad Krasňany bude až do odvolania pre verejnosť zatvorený.

Obec Krasňany oznamuje, že je prísny zákaz vstupu do budovy v športovom areáli.

logo SSD as

Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby.