Oznamy

Poslanci Obecného zastupiteľstva obce Krasňany na svojom zasadnutí dňa 15.05.2013 Uznesením č. 40, bod 4 schválili Všeobecne záväzné nariadenia obce Krasňany č. 2/2013

Z dôvodu rastúceho počtu prípadov neférového predaja energií zverejňujeme oznam SSE, a.s., Žilina.

Vážení občania,
prihovárame sa Vám formou webovej stránky Vašej obce, aby ste boli informovaní o všetkom, čo sme pre Vás pripravili.

Združenie miest a obcí Slovenska sa na základe žiadosti generálneho riaditeľa Rozhlasu a televízie Slovenska obrátilo so žiadosťou o spoluprácu obcí pri komunikácii s občanmi v súvislosti so zmenou zákona o úhrade za služby verejnosti poskytované RTVS.

Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale ja vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov.

Obecné poplatky schválené OZ obce Krasňany dňa 14.12.2012, Uznesením č. 31/2012, bod 4, účinné od 01.01.2013.
Dokument na stiahnutie v PDF: Obecné poplatky