Oznamy

Jarné obdobie je charakteristické zvýšenou pracovnou aktivitou nás občanov, najmä na poliach, lúkach, v záhradkách ale ja vo voľnej prírode, kedy odstraňujeme staré zvyšky trávy, porastov a rôznych odpadkov.

Obecné poplatky schválené OZ obce Krasňany dňa 14.12.2012, Uznesením č. 31/2012, bod 4, účinné od 01.01.2013.
Dokument na stiahnutie v PDF: Obecné poplatky
Všeobecne záväzné nariadenie obce Krasňany č. 1/2012 k miestnym daniam a miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady schválené OZ obce Krasňany dňa 14.12.2012, Uznesením č. 31/2012, bod 4, účinné od 01.01.2013.
Dokument na stiahnutie v PDF: Všeobecne záväzné nariadenie obce Krasňany č. 1/2012
Spoločnosť Google rozšírila pokrytie 360-stupňových panoramatických snímok v službe  Google Street View aj o územie Slovenskej republiky. Služba Street View slúži na virtuálnu prehliadku ulíc. Súčasťou tejto služby je aj naša obec, ktorá je zmapovaná len čiastočne, a to hlavná cesta zo Žiliny do Terchovej.

Vandalizmus a výtržníctvo je celospoločenský problém a nevyhýba sa ani našej obci. Vandali páchajú protizákonnú činnosť predovšetkým vo večerných a nočných hodinách.

OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina, ktorého je naša obec členom sa v dňoch 23. - 26. augusta 2012 zúčastnilo na 39. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex Nitra 2012.