Oznamy

V nedeľu 21.03.2021 sa na testovaní zúčastnilo 303 občanov.

Pozitívne testovaný: 1 (s trvalým pobytom mimo obce Krasňany).

V nedeľu 21.03.2021 v čase od 08:00 do 13:30 hod. sa v našej obci uskutoční testovanie na ochorenie COVID-19.

Prvé plne elektronické sčítanie začalo 15. februára 2021. K dnešnému dňu, t. j. 17.03.2021 sa sčítalo 72,76 % obyvateľov našej obce. Samosčítanie obyvateľov bude 31.3.2021 ukončené a sčítací formulár už nebude možné vyplniť po tomto termíne.

Oznamujeme občanom, že testovanie v dňoch 13. a 14. marca 2021 v našej obci nebude.

Obce Krasňany, Lysica, Nezbudská Lúčka a Dolná Tižina zriadili na zabezpečovanie výkonu prenesených úloh štátnej správy na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a pozemných komunikácií Spoločný obecný úrad - stavebný úrad so sídlom v Krasňanoch č. 285 (areál Krasplast, s.r.o.).

Oznamujeme občanom, že testovanie v dňoch 20. a 21. februára 2021 v našej obci nebude.