Oznamy

Severoslovenské vodárne a kanalizácie upozorňujú občanov na zákaz vypúšťania zrážkovej, drenážnej a balastnej vody do splaškovej kanalizácie. Taktiež je zakázané otvárať poklopy revíznych kanalizačných šácht v komunikáciách a na kanalizačných prípojkách počas dažďa za účelom odvedenia zrážkovej vody.

Na základe prijatých epidemiologických opatrení v súvislosti s aktuálnou situáciou pandémie COVID-19 oznamujeme, že Obecný úrad Krasňany bude až do odvolania pre verejnosť zatvorený.

Obec Krasňany oznamuje, že je prísny zákaz vstupu do budovy v športovom areáli.

Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov. SSD spustila nové online služby.

Aktualizované 06.11.2020

Opätovné testovanie obyvateľstva na prítomnosť ochorenia COVID-19 sa uskutoční v termíne od 07.11. do 08.11.2020 v čase od 08:00 hod. do 20:00 hod. na základe nasledovného harmonogramu činnosti na odbernom mieste:

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina Vám oznamujú, že v dňoch od 4.11.2020 do 13.11.2020 budú v našej obci vykonávať odpočet vodomerov.