Oznamy

V nedeľu 25.04.2021 sa na testovaní zúčastnilo 388 občanov.

VÚC Žilina zriadi výjazdovú skupinu pre imobilných ľudí, ktorí majú záujem o očkovanie a zdravotný stav im neumožní dostaviť sa do vakcinačného centra.

V nedeľu 18.04.2021 sa na testovaní zúčastnilo 392 občanov.

zverejnené 13.06.2021

VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k obmedzeniam prevádzok:
Vestník vlády SR Vyhláška 217 účinná od 14.06.2021

V nedeľu 18.04.2021 v čase od 08:00 do 13:30 hod. sa v našej obci uskutoční testovanie na ochorenie COVID-19.
Miesto testovania: budova v športovom areáli.

T+T, a.s., Žilina oznamuje občanom našej obce, že odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční v sobotu 10. apríla 2021.