Oznamy

Mobilný veterinár ponúka svoje služby - poskytovanie veterinárnej starostlivosti u Vás doma. Starostlivosť o domácich miláčikov, predovšetkým psy a mačky.

Upozorňujeme, že ťažkú situáciu vojnových utečencov z Ukrajiny môžu zneužiť obchodníci s ľuďmi. Viac informácií nájdete v priloženom letáku v slovenskom jazyku a ukrajinskom jazyku.

Žilinský samosprávny kraj vzhľadom na zhoršujúcu sa epidemiologickú situáciu pripravil Manuál pre občanov, ako zvládnuť ochorenie COVID-19 variant omikron v domácnosti.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie a.s., so sídlom v Žiline oznamujú, že v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 0023/2021/V zo dňa 24.08.2021 stanovujú od 06.09.2021 nasledovné pevné ceny za uvedené služby:

DOLVAP, s.r.o., prijme zamestnanca do pracovného pomeru do prevádzky Varín na pracovnú pozíciu:

Dňa 13. júna 2021 sa skončilo sčítanie obyvateľov. Miera sčítania za našu obec: 94,44 %.
Ďakujeme všetkým občanom za účasť na sčítaní obyvateľov 2021.