Oznamy

Dňa 13. júna 2021 sa skončilo sčítanie obyvateľov. Miera sčítania za našu obec: 94,44 %.
Ďakujeme všetkým občanom za účasť na sčítaní obyvateľov 2021.

Oznamujeme občanom, že Žilinský samosprávny kraj realizuje prostredníctvom výjazdového tímu očkovanie proti ochoreniu COVID -19.

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.

V nedeľu 25.04.2021 sa na testovaní zúčastnilo 388 občanov.

VÚC Žilina zriadi výjazdovú skupinu pre imobilných ľudí, ktorí majú záujem o očkovanie a zdravotný stav im neumožní dostaviť sa do vakcinačného centra.

V nedeľu 18.04.2021 sa na testovaní zúčastnilo 392 občanov.