Oznamy

Oznamujeme občanom, že Žilinský samosprávny kraj realizuje prostredníctvom výjazdového tímu očkovanie proti ochoreniu COVID -19.

Výzva pre vlastníkov lesných pozemkov, ktorí do zverejnenia tejto výzvy nepožiadali o navrátenie užívacích práv k lesným pozemkom.

V nedeľu 25.04.2021 sa na testovaní zúčastnilo 388 občanov.

VÚC Žilina zriadi výjazdovú skupinu pre imobilných ľudí, ktorí majú záujem o očkovanie a zdravotný stav im neumožní dostaviť sa do vakcinačného centra.

V nedeľu 18.04.2021 sa na testovaní zúčastnilo 392 občanov.

V nedeľu 18.04.2021 v čase od 08:00 do 13:30 hod. sa v našej obci uskutoční testovanie na ochorenie COVID-19.
Miesto testovania: budova v športovom areáli.