Oznamy

Spoločnosť Google rozšírila pokrytie 360-stupňových panoramatických snímok v službe  Google Street View aj o územie Slovenskej republiky. Služba Street View slúži na virtuálnu prehliadku ulíc. Súčasťou tejto služby je aj naša obec, ktorá je zmapovaná len čiastočne, a to hlavná cesta zo Žiliny do Terchovej.

Vandalizmus a výtržníctvo je celospoločenský problém a nevyhýba sa ani našej obci. Vandali páchajú protizákonnú činnosť predovšetkým vo večerných a nočných hodinách.

OZ Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina, ktorého je naša obec členom sa v dňoch 23. - 26. augusta 2012 zúčastnilo na 39. ročníku medzinárodnej poľnohospodárskej a potravinárskej výstavy Agrokomplex Nitra 2012.

Spoločnosť Kia Motors Slovakia vydala tlačovú správu "Kia podporuje rozvoj okolitých obcí". Nadačný fond Kia Motors Slovakia v Nadácii Pontis podporí 8 projektov a celkovo prerozdelí 45 000,- Eur.

Obvodný úrad životného prostredia v Žiline na základe zámeru "DREI-METAL - výkup druhotných surovín" vydal po ukončení zisťovacieho konania rozhodnutie, ktorým sa navrhovaná činnosť nebude posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Spoločnosť Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. Žilina vyzýva vlastníkov nehnuteľností k bezodkladnému pripojeniu nehnuteľnosti na verejnú kanalizáciu.